Dr. Baranyai László, fénykép

Dr. Baranyai László

 

Elektrotechnika vizsgák 2012

jan 25, 07:51 , Beszámoló | Kimutatás

 

Letelt a 2011/12 tanév első félévének vizsgaidőszaka. Az elektrotechnika tárgy eredményeinek statisztikai elemzését összesítve és bizonyos szempontok szerint elemezve szeretném bemutatni. Összesen 8 vizsganapot hirdettem meg 200 fő részére, melyeken végül 156 fő jelent meg. Az adatokat R-project programmal elemeztem.

Statisztikai jellemzők

A legelső vizsganapon mindössze 2 fő jelent meg, így ezt a napot kizártam a vizsgálatból. A vizsgázó 156 fő átlaga 2,397, szórása 1,134 és a középérték konfidencia intervalluma 2,218-2,577 (p<0,05). A vizsganapok eredményeinek kis mértékű emelkedését várhatnánk az idő múlásával, ha arra gondolunk, hogy az ismétlő diákok jobban felkészülnek vagy tájékoztatják egymást a vizsga menetéről és stílusáról. Az átlagok és az idő korrelációja 0,195 ami nem igazán számottevő. A következő ábra bemutatja a napi átlagok alakulását azok 95%-os konfidencia intervallumával.

Elektrotechnika eredmények vizsganapok szerint

Megfigyelhető, hogy stagnálást követően a 3. nap érte el a minimumot, míg a 6. nap eredményezte a maximumot. Egyértelmű tendenciát nem állapítanék meg, de a variancia analízis eredménye szerint (F=6,087) van szignifikáns eltérés. Ez vélhetően a 3. és 6. napoknak köszönhető. Megjegyezném, hogy a jelentkezések és a megjelent vizsgázók létszáma is a 6. napon érték el a maximumot. A hét napjainak hatását is megvizsgáltam, vajon számít-e, hogy kedden vagy csütörtökön jön el valaki? Az összehasonlítás eredményét mutatja a következő ábra.

Elektrotechnika eredmények a hét napjai szerint

Kis mértékű, kb. 10% eltérés látható, azonban a konfidencia sávok (95%) átlapolódása jelzi a hasonlóságot. A variancia analízis is alátámasztja ezt (F=2,103). Hasonló elemzést végeztem nemek szerint is. A következő ábra bemutatja a nemek szerinti átlagokat.

Elektrotechnika eredmények nemek szerint

Látszólag kb. 10% növekedés tapasztalható a hölgyek javára, azonban ez statisztikailag nem bizonyítható (átlapolódás és F=1,793). A hét napjai és a nemek kölcsönhatása sem mutatható ki. Ezek szerint mindegy volt, hogy ki mikorra jelentkezett. Mégis érdekes, hogy az urak szinte tökéletesen 50-50% arányban jöttek kedden és csütörtökön, míg a hölgyek esetében ez a megoszlás 42-58% arányú. A nemek időbeli megoszlását nézve a hölgyek inkább a vizsgaidőszak közepe felé érték el a maximális jelentkező létszámot, míg az urak inkább intenzív végjátékra készültek.

Összegzés

Oktatóként örömmel állapítottam meg, hogy a vizsganap megválasztása és a vizsgázó neme nem befolyásolta a végeredményt. Az időben javuló tendenciát nem sikerült bizonyítani, bár a legjobb átlag a vizsgaidőszak vége felé található. Sajnos a 2,397 átlag nem túl magas. Talán a megajánlott jegyek figyelembe vételével az évfolyam összesített teljesítménye picit jobb lenne. A vizsgázók létszáma (78% kihasználtság) taktikai hiba következménye, mert a vizsgaidőszak elején kevesen jöttek és az utolsó napra bizony már nem mindenki fért be a terembe.

 

comments powered by Disqus