Dr. Baranyai László, fénykép

Dr. Baranyai László

 

Elektrotechnika felmérő 2012

szept 14, 08:19 , Beszámoló | Kimutatás

 

Az évkezdés többéves hagyományát követve a másodéves mérnökhallgatók idén is megírták a szokásos felmérő dolgozatot. A kitöltés továbbra is önkéntes volt és a feladatlapokat névtelenül is leadhatták. Az eredményekből összesített statisztikát készítettem az R-project segítségével.

Teszt kérdések

A teszt összesen 8 kérdést tartalmazott, melyek elsősorban az alapvető matematikai készségeket tették próbára. A tesztet 146 fő töltötte ki, de az egyik kis létszámú csoportot (2 fő) a torzítás megelőzése érdekében töröltem. A kérdések:

  1. Hány mázsa tüzelő (fa) szállítható egy másfél tonnás teherautón?
  2. Egy kézikönyv vételára 8.000,- Ft + ÁFA (27%), melyből 27% kedvezményre jogosult. Mennyit fizet a pénztárnál?
  3. Milyen függvénnyel számolható ki a csúszda lejtése, ha ismert a magassága és az alapjának hossza?
  4. 135° hány radián?
  5. A kiskocsmában 3 és 4 lábú bárszékek vannak. Melyik székből mennyi van, ha 16 vendég összesen 55 széklábon ül?
  6. Ha kettő szünidős diák 5 perc alatt 28 hamburgert csomagol be, mennyi diák kell 60 hamburger 1 perc alatt történő becsomagolásához?
  7. Deriválja a következő egyenletet: y = (5x + 1)3x + 7
  8. Milyen SI mértékegységgel fejezi ki a következő mennyiségeket, jelenségeket: lekvár sűrűsége, gőznyomás, málna fagyáspontja, gyakoriság.

Eredmények

Mérnökhallgatóktól szerintem elvárható, hogy elérjék legalább az 50%-ot. Évről évre igyekszem úgy megfogalmazni a kérdéseket, ahogy a mindennapokban is találkozhatnak velük. A kérdések szövege így kevésbé szabatos, de kérésre bárkinek segítettem tisztázni a feladatot. Az eredmények alapján nem a szöveg megértése volt a probléma. A tavalyi örömteli fordulat után sajnos úgy tűnik, visszatér a megszokott csökkenő tendencia:

Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.
12,50% 37,50% 50,00% 46,44% 62,50% 87,50%

A táblázat adatai közül egyedül az átlag változott, az viszont csökkent (53,98%-ról). A medián értéke alapján most is megállapítható, hogy a diákok fele elérte a kitűzött határértéket (50%). Látható, hogy tökéletes megoldás nem született, azonban teljesen sikertelen sem. A teljesítés adatok (%) eloszlását a következő ábra mutatja be:

Teszt eredmények eloszlása

A grafikonon a piros vonal jelzi az 50% határt. Az eredményeket kérdésekre bontva megállapítható, hogy a legelső kérdésre adott válaszok sikerültek a legjobban (összesítve 86,11%) amelyet a második kérdés követett (összesítve 84,03%). Leggyengébben a harmadik kérdés sikerült (összesítve 0,69%), míg a második legrosszabb eredményt a 8. kérdés adta (összesítve 8,33%).

Kérdés Cs08 Cs10 Cs12 Cs14 Cs16 P10
1. 88,46% 76,92% 81,48% 90,48% 90,91% 90,91%
2. 80,77% 80,77% 81,48% 80,95% 90,91% 90,91%
3. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,55% 0,00%
4. 15,38% 34,62% 37,04% 38,09% 18,18% 40,91%
5. 84,62% 88,46% 70,37% 76,19% 63,64% 77,27%
6. 65,38% 73,08% 51,85% 61,90% 56,00% 54,55%
7. 26,92% 30,77% 7,41% 38,09% 18,18% 31,82%
8. 7,69% 23,08% 3,70% 9,52% 4,55% 0,00%

A leggyengébb teljesítéseket nézve elgondolkodtató, hogy a mérnökhallgatók nem igazán ismerik a szögfüggvényeket és a pár hónappal ezelőtt használt mértékegységekre sem emlékeznek. A gyakorlati csoportok összehasonlítása látszik a következő ábrán:

Teszt eredmények csoportonként

Az ábrán megint piros vonal jelzi az elvárt 50% teljesítés határát. Sajnos két csoport mediánja ez alá esett, ugyanakkor egyik sem haladta meg az 50%-ot. A tavalyi adatokhoz képest egyértelmű a csökkenés. A csoportokat egymással összehasonlítva olyan mértékű az átlapolódás, hogy a statisztika szerint nincs számottevő eltérés közöttük (ANOVA F=0,0662). Kiugró csoportokat egyik irányba sem lehet azonosítani, a nagy többség 37,5-62,5% tartományban végzett.

Összegzés

A felmérő sajnos visszatérő csökkenést mutat az előző évekhez hasonlítva. Egyik csoport sem volt kiugróan jobb vagy rosszabb, a csoport hatása statisztikai próbával nem volt kimutatható. A mindennapi élethez közeli példák végeztek az élen, ugyanakkor az emlékek felidézése még rövidtávon sem tekinthető sikeresnek. Az eredmények alapján idén 61 fő (42,36%) nem érte el a kívánatos minimumot. Nekik azt javaslom, hogy sürgősen keressenek konzultációs lehetőséget.

 

comments powered by Disqus