Dr. Baranyai László, fénykép

Dr. Baranyai László

 

Elektrotechnika dolgozat 2012/1

okt 23, 19:16, |

 

A másodéves hallgatók múlt héten megírták az elektrotechnika első dolgozatot (opcionális, megajánlott jegyért). Az eredmények statisztikai értékelését R-project programmal végeztem.

Kimutatás

A dolgozatot összesen 119 fő írta meg. Az ülésrend kontingencia táblázatai alapján 4 fő eredménye kérdéses, mert többen azonos pozíciót jelöltek be vagy a csoport nem egyezett a pozícióval. Az osztályzatok átlaga 1,664 lett, szórása 0,9413. Az eredmények eloszlását a következő ábra mutatja be. Piros vonallal az elégséges érdemjegy határértékét jelöltem.

Eredmények eloszlása

A hallgatóknak 3 számítást kellett végigcsinálni. Egy kondenzátor, egy egyszerű egyenáramú áramkör és egy összetett egyenáramú áramkör feladat volt. Teljes pontszámot 1% számítási hibáig, részpontszámot 5% hibáig kaphattak. A feladatok teljesítését (%) külön is megvizsgáltam. A következő táblázat bemutatja az eredményeket. Mindegyik feladatból volt tökéletes megoldás, de senkinek sem sikerült elérni a maximális pontszámot.

Feladat Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.
1. 0,00% 10,00% 25,00% 33,02% 55,00% 100,00%
2. 0,00% 0,00% 0,00% 8,99% 0,00% 100,00%
3. 0,00% 10,00% 45,00% 42,10% 65,00% 100,00%
Összesen 0,00% 14,00% 34,00% 34,88% 50,00% 98,00%

Összehasonlítva a feladatokat megállapítható, hogy a harmadik (legnehezebb) feladat sikerült a legjobban, erre alaposabban felkészültek. Ezt követte az első (kondenzátor) majd leggyengébben a középső feladat sikerült 10% alatti átlagos teljesítéssel. A feladatok ilyen sorrendben határozták meg a végeredményt is. A korrelációs együtthatók (összesített pontszám ~ f3, f1, f2): 0,8447, 0,7964 és 0,480. Az ülésrend koordinátáival az összesített pontszám nem korrelál, a variancia analízis sem mutatott ki szignifikáns hatást. Ugyanakkor érdekes módon a sor és oszlop kölcsönhatása F=5,4932 (p<0,05) értékkel gyenge figyelmeztetés. Az ülésrend ábráját elkészítve látható a sor és oszlop szerint megszerzett érdemjegy (körök mérete).

Eredmények ülésrend szerinti eloszlása

Az ábra alapján nem látszik egyértelmű tendencia, de némi tudásközpont felfedezhető a tömeg közepén. A csoportok kiosztása és a feladatok jellege gátolja a puskázást, de előfordulhat némi kooperáció.

Összefoglalás

Az első dolgozatot 119 fő írta meg és az új szerkezetű feladatlappal sikerült betartani a szabályzatban előírt 3 napos javítási határidőt. Az átlag 1,66 lett. Jó hír, hogy született jeles (2 fő) és jó (4 fő) eredmény is. Eddig mindösszesen 50 fő (42,02%) jogosult a megajánlott jegyre. Az eredményükhöz ezúton is gratulálok.

 

comments powered by Disqus