Dr. Baranyai László, fénykép

Dr. Baranyai László

 

Elektrotechnika dolgozat

okt 23, 17:04, |

 

Az elektrotechnika tárgy első dolgozatát múlt héten írták meg hallgatóink. Megajánlott jegyet szerezhetnek a dolgozattal, a részvétel nem volt kötelező. Nagy létszámra számítottam, ezért két teremben írták meg. Az eredmények összefoglaló elemzését R-project segítségével végeztem.

Értékelés

A feladatsor három számítási példából állt, melyekre 20, 10 és 20 pontot kaphattak. Ezen felül az eddigi számítási gyakorlatok ellenőrző példáival +2 pont szerezhető, továbbá 1 hetet kaptak irodalmazásra egy olyan kérdéssel, amely +5 pontot ért. Ezzel összesen 57 pont maximális teljesítmény érhető el. Az osztályozásnál a felső határt 50-hez igazítottam, így a bónuszokat kihagyók sem szenvednek hátrányt. Az elégségeshez 21 pont szükséges. Az alábbi táblázat a feladatok és a dolgozat teljesítését mutatja be, feladatonként.

Feladat Átlag pont Átlag % SD Max. pont
1. kondenzátor 7,17 35,86% 5,87 20
2. áramkör I. 1,03 10,30% 2,58 10
3. áramkör II. 9,64 48,18% 6,84 20
Dolgozat 19,53 39,05% 11,31 52

A táblázatból kiolvasható, hogy legjobban a 3. feladat sikerült. Ez volt a legbonyolultabb és ezért vélhetően sokan gyakorolták. Meglepetésre a 2. feladat - egyszerű áramkör ideális műszerekkel - lett a leggyengébb. Ez a feladat így ebben a formában szorgalmi gyakorló feladat is volt, tehát a legalacsonyabb pontszáma jelzi a házi feladatok aktivitását és az órán kívül befektetett munka mennyiségét is. A tárgy kreditszáma szerint kb. 90 óra önálló munka javasolt a sikeres teljesítéshez. Az összesített átlag és a 2. feladat gyenge eredménye jelzés értékű. Az évfolyam eredményeinek aloszlását grafikonon ábrázolva a csúcs az elégséges szint (piros vonal) alatt látható:

Pontszámok eloszlása

A dolgozatot két teremben - K3 és K4 - írták. Összehasonlítva a termeket megállapítható, hogy az ANOVA teszt F=10,23 értéke szignifikáns eltérést jelez (p<0,01). Grafikusan összehasonlítva:

Pontszámok összehasonlítása tantermek között

Végezetül az ülésrendet ellenőrizve egyértelmű tendencia nem látszik és a statisztikai tesztek sem mutattak ki ilyet. Gócpontok látszanak, de kis méretük és irányuk alapján nem gondolnék jelentős kooperációra.

Jegyek ülésrend szerint

Az ülésrend ábrán színekkel megkülönböztethető a két terem, a jelölők mérete pedig az elért osztályzatot mutatja.

Összegzés

Az átlag osztályzat (1,79) és a feladatok teljesítése nem túl bíztató. Azonban 1 jeles, 6 jó, 22 közepes és 12 elégséges is született. A 41 főnek gratulálok, ők megajánlott jegyet szerezhetnek a félév végén.