Dr. Baranyai László, fénykép

Dr. Baranyai László

 

Vizsgaidőszak értékelése

febr 1, 20:05, |

 

Az elmúlt vizsgaidőszak tartogatott pár meglepetést. Változatos eredmények születtek, azonban a vizsganapok statisztikai értékelése jelentős eltéréseket mutatott ki. Az adatok feldolgozásához most is az R-project programcsomagot használtam. A szóbeli megmérettetésben a másodévesek láthatóan még nem szeretek nagy rutint, ezért pár tanácsot is megosztanék.

Értékelés

A vizsgaidőszak előtt már megtervezzük a tanszéki vizsganapokat. Kollégákkal egyeztetjük, hogy ki - mikor - melyik tárgyat - hol vizsgáztatja. Ez az oka, hogy a kihasználatlan első vizsganapok helyett a végén nem tudunk újabbakat ajánlani. Nincs hol és mikor. Az elmúlt vizsgaidőszakban az első két napon kevesen jelentek meg, ezért az elemzésből is kimaradtak. Végezetül 7 vizsganapon összesen 140 eredményt értékeltem. A maximális 25 fő létszámhoz képest ez átlagosan 20 vizsgázót jelent naponta. A jegyek átlaga 2,657 és szórása 1,143 volt. A vizsganapok között légyeges eltérés látható (p<0,01):

> summary(aov(jegy ~ nap,data=elektro))
       Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)  
nap      1  9.93  9.930  7.985 0.00542 **
Residuals  138 171.61  1.244          
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Grafikonon ábrázolva a napi átlagokat és a 95%-os konfidencia intervallumokat hasonlíthatjuk össze. A teljes vizsgaidőszak átlag eredménye és a jegyek konfidencia intervalluma pirossal látható. A 3. nap átlagon felüli, a 7. és 8. nap átlagon aluli teljesítményt hozott.

Elektrotechnika 2013/2014/1 napi eredmények

A napi eredmények szórását összehasonlítva megállapítható, hogy az 5. nap kiugróan nagy, míg a 6. nap kiugróan alacsony szórást mutatott. A kisebb szórás homogénebb jegyeket jelez. Piros színnel a teljes vizsgaidőszak eredményeinek szórása látható.

Elektrotechnika 2013/2014/1 napi szórások

Tanácsok

Számomra is meglepő volt, hogy milyen hibákat követtek el a diákok a felkészülés során. A teljesítményüket is jelentős mértékben befolyásolták ezek a tényezők.

 • A vizsgára kipihenten jöjjenek. Az átvirrasztott éjszaka után már láthatóan fáradtak.
 • A fáradtságot vagy kialvatlanságot nem oldja meg az energia ital.
 • A vizsga reggelén reggelizni kell! A vizsga akár több óráig elhúzódhat, és közben is kell az energia.
 • Műszaki tárgyaknál a jó vázlat összeállítása: működés elve, vázlat rajz (kapcsolási, szerkezeti), jelleggörbék, szabályozható paraméterek, felhasználás.
 • A vázlatban tökéletes kulcsszavak és tőmondatok szóban elmondva már nem elegendőek. A kulcsszavas válaszok inkább találgatásnak tűnnek.

A fenti szempontokat a saját tárgyaim vizsgáinak tapasztalata alapján írtam össze. Az általam oktatott műszaki tárgyaknál a tananyag nem magolós, érteni kell az összefüggéseket. A feltett kérdések is ezt mérik fel, nem a lexikális tudást.

Sok sikert a következő vizsgákhoz!