Dr. Baranyai László, fénykép

Dr. Baranyai László

 

Felmérő eredmények 2014

szept 21, 20:13, |

 

A hagyományokhoz híven idén is elkészült az első hét felmérő dolgozatainak értékelése. A teszt elsősorban matematikai tudást ellenőriz. Az idei tesztek újdonsága, hogy első- és másodéves mérnökhallgatókkal is elvégeztük. Értékelését a szokásos R-project programcsomaggal végeztem.

Teszt

A teszt összesen 8 kérdésből állt. Volt benne szöveges feladat, geometria, trigonometria, általános ismeretanyag. A kitöltésre nem szabtam időkorlátot, kb. 20 perc alatt mindenki végzett vele. Tetszőleges segédeszközt használhattak. A kérdések:

  1. Egy kézikönyv ára 12.000,- Ft + ÁFA (27%), melyből 15% kedvezményre jogosult. Mennyit fizet a pénztárnál?
  2. Egy négyzet alapú csarnok átlója 14 m. Mekkora az alapterülete?
  3. Ha 2 szünidős diák 3 perc alatt 18 hamburgert csomagol be, mennyi diák kell 60 hamburger 1 perc alatt történő becsomagolásához?
  4. 135° hány radián?
  5. Az udvaron lévő sertéseknek és csirkéknek összesen van 12 fejük és 34 lábuk. Melyikből mennyi található az udvaron?
  6. Hány darab van egy tucat tucatban?
  7. Deriválja a következő egyenletet: y = 3x(2x + 1) + 7
  8. Adja meg a következő mennyiségek SI mértékegységét: bor sűrűsége, víznyomás, lassulás, gyakoriság

A tesztet összesen 208 fő töltötte ki, 80 fő 1. évfolyamos, 128 fő 2. évfolyamos hallgató.

Eredmények

A két évfolyam összehasonlításában jelentős különbséget találtam. Az ANOVA F értéke 17,29 (p<0,001). Dícséretes módon az elsősök eredménye túlszárnyalta a másodévesekét. Az elvárt 50% teljesítés (4 pont) szintet piros szaggatott vonallal jelöltem az ábrán.

Teljesítés évfolyamonként

A kérdésekre adott válaszokat a következő táblázat foglalja össze. Az értékek a helyes válaszok arányát mutatják (%). Az évfolyamok eredményeinek korrelációja 0,8217 ami azt jelzi, hogy hasonló megoldási mintákat láthatunk.

Kérdés 1.évf. Biomérnök 2.évf. Élelmiszermérnök Összesen
1.90,00%86,72%87,98%
2.61,25%45,31%51,44%
3.73,75%59,37%64,90%
4.78,75%27,34%47,12%
5.85,00%76,56%79,81%
6.85,00%82,03%83,17%
7.18,75%32,03%26,92%
8.6,25%2,34%3,85%

Legrosszabb eredményt a mértékegységek adtak. Sokan a mértékegység helyett az adott mennyiség szokásos jelölését írták le. Szintén gyengén ment a deriválás és a szög-radián átváltás. A deriválásnál a másodikosok jobb eredménye biztató, hiszen ezt nálunk is tanulják (ismétlik).

Az eredményeket idősávok szerint vizsgálva a következő ábrákat kapjuk, ahol az átlagot és a 95% konfidencia intervallumot tüntettem fel. Az 1. évf. hallgatói 50% feletti teljesítményt értek el minden csoportban.

Teljesítés az 1. évfolyamon

A 2. évf. hallgatói már egy csoportban az 50% szint alá estek. Itt akadtak akik nem tudták melyik csoportba járnak, őket ez az összesítés nem tartalmazza. A csoport átlagot kismértékben csökkentenék 38,04% teljesítésükkel.

Teljesítés a 2. évfolyamon

Összegzés

A felmérés érdekes eredményt hozott az évfolyamok összehasonlításában. Gratulálok az elsőéves diákoknak a jobb eredményhez (62,34%)! A másodévesek gyengébb eredménye (51,46%) még éppen elfogadható. A tesztet kitöltő mérnökhallgatók 55,65% átlagot értek el. Tekintettel arra, hogy az 50% az elvárt minimum, ezen még van mit javítani. Összességében megállapítható, hogy a diákok 26,92%-a nem érte el a szükséges minimumot. Nekik sürgős felzárkóztató tréninget javasolnék. Egyetlen tökéletes megoldás született, ami a teljes létszám 0,48%-a.