Dr. Baranyai László, fénykép

Dr. Baranyai László

 

Elektrotechnika dolgozat 1/2014

okt 24, 13:21, |

 

Az elektrotechnika tantárgy keretein belül megírt első dolgozat összességében jól sikerült. Ezek alapján egészen sokan számíthatnak megajánlott jegyre, feltéve, hogy a második dolgozatnál is legalább ilyen remekül szerepelnek. A dolgozat adatait szokásos módon ismét feldolgoztam az R statisztikai programmal.

Eredmények

A dolgozat három számítási feladatot tartalmazott, egyenként 20, 10 és 20 pont értékben. Ehhez a szeminárium kiugrók eredményét hozzáadtam (2x2 pont), amivel így összesen 54 pontot szerezhettek. Az érdemjegy meghatározásánál 21 pont az elégséges szint minimuma (42%), és 50 pont maximumig osztottam fel. A kiugrók plusz pontja ezáltal tiszta nyereség.
A dolgozatot összesen 117 fő írta meg. A jegyek átlaga 1,932 (sd=1,127). A megjelentek közül 58 főnek (49,57%) sikerült átlépni a 21 pont határt. A pontok eloszlását a következő ábra mutatja be:

Dolgozat pontok eloszlása

A függőleges piros vonal a 21 pont (42%) határt jelzi. Az eloszlása közel szimmetrikus, kissé eltolódott balra az alacsonyabb pontok irányába. A csökkenő gyakoriság is mutatja a közismert tendenciát: az egyre jobb jegyeket egyre kevesebben érik el. Különleges torzítás nem látszik rajta, amely túl nehéz vagy túl könnyű feladatsorra utalna.
A három feladat teljesítése jelentősen eltér. A variancia analízis (ANOVA) eredménye szerint szignifikáns különbség figyelhető meg, F=75,36 (p<0,001). A harmadik feladat sikerült a legjobban, ez javította az eredményeket. Leggyengébb a második lett. Ez azért meglepetés, mert a feladatok hasonlítottak, DC áramköri számítások voltak. A különbséget a pontozási technika okozta. Az utolsó feladatnál a helyes Kirchhoff egyenletek felírására kaphattak jelentős mennyiségű pontot. Ez azt mutatja, hogy a számítási készségeken még van mit fejleszteni. A következő ábra a pontok eloszlását mutatja feladatonként, az összehasonlíthatóság érdekében teljesítés százalékában:

Dolgozat feladatok teljesítése

Végezetül elemeztem az ülésrend hatását. Két helyszínen történt a dolgozatok megírása. Korábbi elemzésekben nem volt számottevő kimutatható eltérés a helyszínek - és ezen keresztül a felügyelők - között. Ezt a faktort most nem vizsgáltam. Általánosságban az ANOVA elemzés nem talált pozíció függő hatást, se főhatást (Sor, Oszlop) se kölcsönhatást. Az F értékek 1,5 alattiak. Ugyanakkor némi csoportosulás megfigyelhető itt-ott, ami lokális tudásközpontok jelenlétét feltételezi. A következő ábra ülésrend szerint mutatja be az érdemjegy alakulását (körök mérete):

Dolgozat eredmények ülésrend szerint

Összefoglalás

Az idei első elektrotechnika dolgozat nagyon jól sikerült. A 117 hallgatóból 58 jogosultá vált megajánlott jegyre. Az átlag 1,932 lett, jeles(5) eredményt két fő ért el. Gratulálok a sikeres dolgozatokhoz! Az elemzés kimutatta a feladatok teljesítésében rejlő különbségeket. Ez alapján a számolási készségeket még érdemes fejleszteni. Ülésrend szerint nem volt tipikus minta (hova érdemes ülni a jobb jegyért), azonban kisebb csoportok megfigyelhetőek. Szerintem nem volt idő a kooperációra, de legközelebb jobban figyelünk.