Dr. Baranyai László, fénykép

Dr. Baranyai László

 

Vizsgaidőszakok összehasonlítása

ápr 6, 13:30, |

 

Az elektronikus nyilvántartási rendszerben 2007-ig visszamenőleg rendelkezésre állnak a vizsgák jelentkezési információi. Egyetlen alapozó tárgyat - elektrotechnika - választottam. Az összesítésből látható a vizsgaidőszak tipikus beosztása, megcáfolva vagy megerősítve a városi legendákat.

Jelentkezések adatai

Az elemzés során csak a vizsgára jelentkezéseket vettem figyelembe, az osztályzattól teljesen függetlenül. Ezáltal a vizsgán nem megjelentek és az elégtelen eredmény miatt ismétlők mindkét irányba torzítják kissé a képet. A 2007-2014 időszakban összesen 1376 fő jelentkezett vizsgára, ami átlagosan 172 fő létszámot jelent egy vizsgaidőszakban, 26,6 fő szórással. A következő ábrán az évente ingadozó létszám látható.

Összesített létszámok évente

Az utolsó évek kisebb ingadozása a különböző képzések (két BSc nappali és egy levelező BSc) összevonásával megtartott vizsganapokkal magyarázható. A létszám adatokban nincsen egyértelmű tendencia, a korrelációs együttható 0,3156 értéke ezt alátámasztja.

Ha megvizsgáljuk a vizsgaidőszakon belüli jelentkezéseket, már tapasztalható jellegzetes tendencia. Az évek minden adatát figyelembe véve a létszám és a vizsganapok rangkorrelációja (Spearman) 0,6921. Az évek vizsganapokra számított átlagával a rangkorreláció 0,8703 értékre növekszik. A vizsganapok sorrendjében ábrázolt jelentkezéseket mutatja be a következő ábra.

Átlagos létszámok vizsganapokra

Ez azt jelzi, hogy a vizsgaidőszak elején a diákok nem használják ki a felajánlott lehetőségeket, a többség az utolsó pillanatokban szeretné letenni a vizsgát vagy legalább addig halogatni, ameddig lehet. Ez a minta évektől függetlenül megfigyelhető. Az ANOVA elemzésbe bevont faktorok az évszám, a vizsganap sorszáma és a hét napja volt. Az évszámhoz hasonlóan (F=0,002) a vizsgajelentkezést nem befolyásolta a hét napja (F=2,351). A vizsgaidőszakon belül múló idő az egyetlen szignifikáns hatás (F=55,13). Számottevő kölcsönhatást a három faktor között nem sikerült megfigyelni.

Összefoglalás

Összességében a meghirdetett vizsganapokkal igyekszem mindig alkalmazkodni a várható létszámhoz, de az nyilván nem kivitelezhető, hogy mindenki az utolsó napot választhassa. A számok azt mutatják, hogy a diákok a felajánlott időpontok és férőhelyek 78,4%-át használták ki. Szabad helyek inkább a vizsgaidőszak elejére jellemzőek. Érdemes szerintem alapozó tárgyakra az elején jelentkezni, mert több lehetőség marad az esetleges pótlásra is. A jelentkezések időbeli változását most nem elemeztem, de javasolható, hogy mindenki tervezze meg a teljes vizsgaidőszakát és foglaljon időpontokat amint lehetséges, ne pedig vizsgáról-vizsgára tervezzen. Könnyebb lemondani egy vizsgát, mint beférni egy túlzsúfolt napra.