Dr. Baranyai László, fénykép

Dr. Baranyai László

 

Elektrotechnika dolgozat 2015/1

okt 18, 19:23, |

 

Az idei első elektrotechnika dolgozat összesítésben nagyon jól sikerült. A dolgozatot megírók 52,14%-a jogosult lehet megajánlott jegyre. A sikerhez kis mértékben hozzájárultak az előre begyűjthető plusz pontok is. A dolgozat adatainak elemzését az R project segítségével végeztem.

Elemzés

A dolgozatot 140 fő írta meg. A dolgozat 5 db számolási példát tartalmazott, melyekre összesen 50 pontot kaphattak. A félévi kiugró példákkal a diákok +6 pontot még gyűjthettek. A megszerzett többlet pontok átlaga 4,221. Ennek ellenére az elégséges határa maradt 21 pont (>40%). A 73 sikeres dolgozatból 4 db jeles(5), 8 db jó(4) és 18 db közepes(3) eredményt ért el. A nagy létszám miatt az átlag mégis csupán 1,85 és a szórás 1,038. A jegyek mediánja és 3. kvartilise is 2,0. Az összesített pontszámok eloszlását a következő grafikon mutatja, piros függőleges vonallal jelezve az elégséges határát.

Elektrotechnika dolgozat pontszámok eloszlása

Az összesített pontszámok 2 és 56 között voltak, 21,42 átlaggal, 21 mediánnal és 10,27 szórással. A kvartilisek Q1 = 14 és Q3 = 27.

Megvizsgáltam a pontszámokat ülésrend szerint is. Az ülésrend koordinátái szerint egyértelmű mintázat nincsen, de a sorok között volt eltérés (F=8,976; p<0,01). Az oszlopok, mint főhatás és a sor x oszlop kölcsönhatás nem jelentős, messze hibahatár alatti (F<0,025). A következő grafikon a megszerzett jegyek ülésrend szerinti eloszlását mutatja.

Elektrotechnika dolgozatjegyek ülésrend szerinti eloszlása

Az ülésrend mintában a körök mérete jelzi a megszerzett jegyet. Látható némi középső lokális tudásközpont, ugyanakkor a jeles(5) osztályzatokból kettő a 9. sorban sikerült, távolabb a többiektől.

A feladatok két típusra bonthatóak: kondenzátorok és egyenáramú áramkörök. A kondenzátorok témakör átlagosan 39,6%-ban sikerült, míg az egyenáramú áramkörök 33,1%-ban. A t-próba (p<0,05) és a Kolmogorov-Smirnov teszt (p<0,001) is megerősítette, hogy a két témakör teljesítése jelentősen eltért. A feladatok összehasonlítása azt mutatta, hogy a diákok a nehezebb és több pontot érő egyenáramú feladatra készültek. Ez lehet a magyarázata, hogy a könnyebb egyenáramú feladat 12,5%-ban sikerült, míg a nehezebb 43,1%-ban.

Összegzés

Az első dolgozat jól sikerült, 73 fő (52,14%) legalább elégséges(2) jegyet ért el. Az elkövetett hibák alapján úgy tűnik, hogy jellemzően számolási nehézségek akadályozzák a jobb érdemjegy elérését. A matematikai tudás nélkülözhetetlen a példák megoldásában. A számolási készségek erősítése ajánlott, eredményes vagy jobb második dolgozatot és megajánlott jegyet jelenthet.