Dr. Baranyai László, fénykép

Dr. Baranyai László

 

Elektrotechnika dolgozat

okt 22, 17:40, |

 

A hagyományokhoz híven az idei első elektrotechnika dolgozat eredményeit is feldolgoztam. A dolgozat opcionális volt, 104-en írták meg és az eredményével megajánlott jegyet szerzhetnek. A dolgozat témakörei a kondenzátorok és egyenáramú áramkörök voltak. A statisztikai számításokhoz az R-project programcsomagot használtam.

Elemzés

Összesen 104 fő írta meg a dolgozatot, a jegyek átlaga 1,865, szórása 1,124. A dolgozatban 5 számítási feladat volt – fokozatosan bonyolultabbak – összesen 50 pont értékben. A feladatok teljesítési aránya (maximális pontszámhoz képest) és korrelációja az összpontszámmal az alábbi táblázatban olvasható:

Feladatok teljesítése és annak korrelációja a dolgozat eredményével
Feladat F1 F2 F3 F4 F5
Teljesítés, % 75,00 42,91 38,46 6,25 39,70
Korreláció 0,212 0,659 0,418 0,464 0,873

A teljesítés részben tükrözi a feladatok nehézségét. Az első kettő és az utolsó feladat várható volt. Az évfolyam átlagosan 42,38% teljesítést ért el (medián: 40,00%). Az utolsó feladat teljesítése erősen korrelál a dolgozat összesített pontszámával, ezek szerint elsősorban az határozta meg a végeredményt. Számottevő még a második feladat befolyása is. A pontszámok megoszlását az elégséges minimum határával (piros vonal) az alábbi ábra mutatja be:

Pontszámok megoszlása
Pontszámok megoszlása

A dolgozat eredménye alapján 48 fő (46,15%) jogosult a megajánlott jegyre. Az ő pontszámuk került a piros vonal mögé.

Számos hiedelem létezik az ideális ülőhelyről, amely garantálja a jó eredményt. Ezek feltételezik, hogy a teremben elfoglalt pozícióban jól lehet puskázni vagy egymást segíteni. Természetesen a feladatok összeállítása és a dolgozatírás felügyelete kell, hogy biztosítsa az egyenlő esélyt mindenkinek. A jegyek ülésrend szerinti alakulását az alábbi ábra mutatja be:

Dolgozateredmények ülésrend szerint
Dolgozateredmények ülésrend szerint

Az érdemjegy a körök méretében jelenik meg. Minden pozícióban 2 jegy lehet, a terem bal és jobb oldali ültetése miatt. Az ábrán jellegzetes mintázat nem látható, de vannak lokális tudásközpontok. A sor és oszlop koordináták hatását ANOVA teszt segítségével nem tudtam igazolni. Az F értékek messze 1 alattiak (sor F = 0,034; oszlop F = 0,008), a kölcsönhatás sem számottevő (F = 1,030). Megállapítható, hogy az ülésrend nincsen hatással a megszerzett jegyre.

A dolgozat 48 főnek sikerült, ők megajánlott jegyet szerezhetnek. Az alacsony átlag ellenére 3 jeles és 8 jó dolgozat is született. Az elért eredményhez gratulálok! Remélem a következő dolgozattal együtt sokan lesznek megajánlott jegyre jogosultak a félév végén.