Dr. Baranyai László, fénykép

Dr. Baranyai László

 

Vizsgaidőszakok összehasonlítása

jan 29, 19:55, |

 

Pénteken lezárult az aktuális vizsgaidőszak és mostanra 10 év elektrotechnika vizsga adatai gyűltek össze. A statisztikai értékelést R-project programcsomaggal végeztem. A hallgatók tapasztalt viselkedése alátámasztja a legendák egy részét.

Adatelemzés

Az elmúlt 10 évben (2007-2016) összesen 1703 szóbeli vizsgát tettek le elektrotechnika tárgyból. Összesen két évfolyamnak – biomérnök és élelmiszermérnök diákoknak – tartottam vizsgát. Két évben maximum 30 fő/nap, nyolc évben maximum 25 fő/nap létszámnak írtam ki vizsgákat. A statisztikai összehasonlítás során ezért nem is létszámmal, hanem a megjelentek százalékával számoltam. A napi vizsgázók átlaga egyébként 19,47 fő volt, szórásuk 7,15 fő. Az adatokra elvégzett variancia analízis (ANOVA) megmutatta, hogy a vizsgaidőszakon belüli jelentkezések között jelentős eltérés van (F=54,32; p<0,001) és szignifikáns az évek kölcsönhatása ezzel a mintával (F=6,97; p<0,01). Érdekes módon a héten belüli vizsganapok között is volt bizonyítható eltérés (F=4,06; p<0,05). Az alábbi ábra a vizsganapok jelentkezéseit mutatja be az elmúlt 10 évre.

Vizsganapok létszámai 2007-2016
Vizsganapok létszámai 2007-2016

A körök mérete a létszámot jelzi. Látható, hogy 2015-ben 11 alkalmat hirdettem meg, de jellemzően 7-9 között. Az évenkénti vizsganapok átlaga 8,7. A következő ábrán a vizsganapokon megjelent létszámok átlaga látható az elmúlt 10 évre.

Vizsganapok átlagos létszáma 2007-2016
Vizsganapok átlagos létszáma 2007-2016

Az ábrán a kék adatsor az átlagokat, a piros a szórásokat jelzi. A vizsganapok sorrendje pozitívan korrelál a megjelentek számával (r=0,651), és negatívan a szórással (r=-0,704). A létszámok és szórások egymással azonban nem korrelálnak (r=-0,275), így közöttük nincsen egyértelmű direkt kapcsolat. Ebből levonható az a következtetés, hogy a diákok jellemzően a későbbi időpontokat részesítik előnyben. Az idei adatokban erős ingadozás látszott – az első és utolsó időpontok lettek népszerűek -, de az összesítés megerősíti azt a hiedelmet, hogy a diákok minél később szeretnek vizsgázni. A csökkenő szórások pedig a vizsganapok előrehaladtával növekvő egyetértést mutatnak.