Dr. Baranyai László, fénykép

Dr. Baranyai László

 

Elektrotechnika felmérő 2017

szept 8, 22:22, |

 

A sokéves gyakorlatnak megfelelően idén a félév első elektrotechnika óráján ismét dolgozatot írtak a hallgatók. Rövid kérdésekkel a matematika tudásukat igyekeztem felmérni és előre jelezni, hogy mit erősítsenek a következő hónapokban. A teszt értékeléséhez az R-project programcsomagot használtam.

A teszt

A teszt 8 kérdésből állt. A diákoktól elvárt, hogy külön felkészülés nélkül legalább 50% teljesítést érjenek el. A teszt kitöltése önkéntes, de mindenkinek ajánlott. A megoldáshoz számológép és okostelefon (számológép alkalmazás) is használható. Időkorlát praktikusan nincsen, mindenki 20 perc alatt végzett vele. A teszt idei kérdései:

  1. Hány mázsa tüzelő (fa) szállítható 2 db másfél tonna kapacitású teherautón?
  2. Milyen messze vannak a téglalap alakú szoba sarkai, ha a helyiség 4 m széles és 5 m hosszú?
  3. 45° hány radián?
  4. Egy kézikönyv vételára 8.000,- Ft + ÁFA (27%), melyből 27% kedvezményre jogosult. Mennyit fizet a pénztárnál?
  5. A kocsmában 3 és 4 lábú bárszékek vannak. Melyik székből mennyi van, ha 16 vendég összesen 55 széklábon ül?
  6. Ha kettő szünidős diák 5 perc alatt 40 hamburgert csomagol be, mennyi diák kell 120 hamburger 1 perc alatt történő becsomagolásához?
  7. Deriválja a következő egyenletet: y = 4×(5 – 3x) + 19
  8. Rendezze növekvő sorrendbe a következő mennyiségeket: %, ppm, ppb, ‰

Eredmények

A tesztet összesen 126 fő töltötte ki, valamint 2 fő nem vett részt a felmérésben (üresen visszaadták a lapot). Összességében a teszt jól sikerült, az elvárt 50% határt a többség elérte és meghaladta. A teljesítés átlaga 57,94% (szórás: 19,66%). Teljesen eredménytelen teszt (0%) nem született, azonban tökéletes megoldásból volt 3 is. A leíró statisztikai adatokat az alábbi táblázat mutatja be:

Minimum 1/4 Q Medián Átlag 3/4 Q Maximum
12,5% 50,0% 62,5% 57,94% 75% 100%

A medián átlagnál magasabb értéke jobbra dőlt aszimmetrikus eloszlást jelez. Ezt megerősíti a negyedelők értéke is, a diákok fele 50% és 75% között teljesített. Az eloszlás alakját az alábbi grafikon mutatja be, amelyen piros vonal jelzi az elvárt 50% határértéket:

Teljesítések eloszlása
Teljesítések eloszlása

A feladatok egyedi összehasonlítása alapján legjobban a 4. kérdést sikerült megoldani (85,71%), amelyet az 1. és 5. követ (73,02%). A másik végéről nézve legrosszabb teljesítést a 7. feladat ért el (17,46%), amelyet a 3. követ (32,54%) és a 8. (38,89%). A legnagyobb szórással a 8. feladat végzett (48,94%) és legkisebbel a 4. feladat (35,13%). A szórásokat is figyelembe véve a 7. feladat teljesítése kiugróan alacsony lett. A teljesítések 95%-os konfidencia intervalluma alapján a 3., 7. és 8. feladatok elkülönülnek a többitől. Az egymást követő csoportok eredményeit a következő ábra mutatja be:

Teljesítések csoportok szerint
Teljesítések csoportok szerint

Az ábrán piros vonal jelzi az elvárt 50% határértéket. Idén mindegyik csoport mediánja felette van és csak az utolsó három esetben ér a kvartilis ez alá. Két esetben a medián megközelíti a határértéket. A variancia analízis nem mutat jelentős eltérést a csoportok között (F=0,865). A tesztírás napját és időpontját nézve magasabb F értékeket kapunk, de azok sem jelentősek. A hét napjának hatása elhanyagolható (F=0,058), a napszak vagy napon belüli időpont jelentősebb, de még mindig nem szignifikáns (F=1,048). A két paraméter között nem mutatható ki érdemi kölcsönhatás (F=1,325). Mindezek alapján a mért egyéni teljesítményt nem torzította a teszt írásának időpontja.

Összességében a teszt jól sikerült, több hibátlan megoldás is született. A diákok közül 15 fő (11,9%) legfeljebb 1 hibával oldotta meg. Sajnos 25 fő (19,84%) az elvárt szint alatt teljesített. Nekik erősen ajánlott kiegészítő konzultáció a félév sikeres elvégzése érdekében.