Dr. Baranyai László, fénykép

Dr. Baranyai László

 

Alkalmazott informatika vizsga értékelése

márc 10, 21:10, |

 

Az alkalmazott informatika tantárgy diákjai kettő feladatot kapnak a félév során, melyek osztályzata adja a félévi jegyet. Az első feladat műszaki rajz készítése QCad programmal. Évek óta azt tapasztaljuk, hogy ez jobban sikerül, mint a táblázatkezelés. A rajzokra adott jegyeket R-project programcsomaggal értékeltem.

Elemzés

A vizsgafeladatot 169 fő nyújtotta be. A vizsga során a műszaki rajz elkészítésére 60 perc állt rendelkezésre. Az eredmények átlaga 4,284 és szórása 0,749 lett. Ismét nagyon jól teljesítettek, a jegyek mindössze 13%-a volt jó(4) alatti és elégtelen(1) osztályzat nem született. A hisztogramon jól látható a két legjobb érdemjegy döntő fölénye.

Informatika vizsgafeladat jegyeinek gyakorisága
Informatika vizsgafeladat jegyeinek gyakorisága

A vizsgát összesen 6 időpontban és azon belül két helyszínen tették le. Az összesen 11 alcsoport (az egyik időpontban csak egy helyszínen voltak) eredményeire úgy tűnt a beosztás nem volt hatással. A feladatokat véletlenszerűen kapták. Az „A” és „B” csoportok eredménye nem mutatott szignifikáns különbséget.

 Name     Mean        SD CI95.min CI95.max
1    A 4.254545 0.7349264 4.115664 4.393427
2    B 4.338983 0.7792607 4.135907 4.542059

Az ANOVA teszt F = 0,486 értéke is alátámasztotta, hogy a helyszín (A és B) választása nem befolyásolta a végeredményt. Az egymást követő időpontok már mutattak némi eltérést, ott az ANOVA F = 2,819 (p<0,1). A gyenge hatás ellenére az időpontok szerint szétbontott adatokat elemezve látható, hogy kettő csoport kiugró eredményeket ért el.

Vizsgafeladat eredménye időpontok szerint
Vizsgafeladat eredménye időpontok szerint

Úgy látszik, hogy az 1. időpont a többieknél jobban szerepelt (medián = 5) és a 2. csoport gyengébben. Különösen a második csoport eredménye érdekes számunkra, ugyanis ők voltak azok, akik nem az előző évi vizsga mintájára kapták a feladatot, hanem új rajzot készítettünk. Ebből levonhatjuk akár azt a következtetést is, hogy a diákok a felsőbb évesek útmutatását követve gyakoroltak.

Az alkalmazott informatika első vizsgafeladat remekül sikerült az évfolyamnak. Elégtelen nélkül, nagyon jó átlaggal (4,284) zártak. A vizsga helyszíne vagy a vizsgáztató nem befolyásolta a végeredményt, de az időpont kissé igen. A megfigyelt negatív hatás várhatóan az új feladatnak köszönhető, amely a korábbi években nem szerepelt. Bonyolultságát és szerkesztési lépéseit tekintve egyenrangú volt a többiekkel, így ennek hatása a véletlenszerűen elosztott feladatok között jelzés értékű.