Dr. Baranyai László, fénykép

Dr. Baranyai László

 

Alkalmazott informatika félév 2018

jún 8, 09:40, |

 

Az Alkalmazott informatika tantárgy sok tanulsággal zárta a félévet. Az adatok elemzéséből kitűnik, hogy a félév során miként változik a diákok harci kedve. A tudással nincsen nagy baj, aki tanul (akár kampány jelleggel) az teljesíti. A hozzáállás a probléma. Sokan rácsodálkoztak, hogy a számítógéppel dolgozni is lehet, nem csak lájkolni és torrentezni. A félévi pontokat és feladatokra kapott értékeléseket az R-project programcsomaggal elemeztem.

Elemzés

Két évfolyamot érint a tantárgy, összesen 183 fő diákkal. Az első vizsgafeladat elemzése az előző cikkben olvasható. Most inkább a második feladat eltéréseire és az időbeli tendenciákra térnék ki. A második feladat számolás volt, méghozzá a Solver bővítmény használatával. Ez a félév utolsó kettő előadása volt és a diákok megkapták azt az előnyt, hogy előre tudták: csak ez a témakör lesz. Látható, hogy nem is igen vették komolyan sajnos, 77 fő javítása után még mindig az alábbi megoszlást mutatták a jegyek:

Osztályzatok megoszlása
Osztályzatok megoszlása

A képen a piros vonal jelzi az első feladat osztályzatainak megoszlását, míg a kékes oszlopok a másodikat. A feladatok típusa szerint megállapítható, hogy számolni kevésbé tudnak a diákok. Ezt mindenképpen erősíteni kell. A második feladat átlaga 2,88 (szórás 1,328), ami az első feladathoz képest 32,35% csökkenést jelent az átlagban és 71,88% növekedést a szórásban. Ha hozzáteszem, hogy az évfolyam 15-20% arányban jelent meg a vizsgafeladat előadásain, majd 10-15 fő kért egyáltalán konzultációt, ahhoz képest egészen jó eredmények születtek.

Az órai feladatok során az első jó megoldást bemutató diákok plusz pontot kaptak. Létszámuk csökkent a félév előrehaladtával, az idővel számított korreláció r = -0,6943. Ez évfolyam szintű jelenség vol, a teljesítés aránya időben csökkent (r = -0,4814) miközben a pótlások növekedtek (r = 0,3749). A kettő vizsgafeladat átlageredménye adta a félévi jegyet, amely az évfolyamon 3,236 átlaggal és 1,249 szórással jellemezhető.

A képzés szerint nem volt jelentős különbség a diákok között. Az alábbi táblázatból kiolvasható, hogy az átlagok konfidencia intervalluma átlapolódik (p<0,05).

  Name     Mean       SD CI95.min CI95.max
1   BM 3.333333 1.107550 3.021830 3.644837
2   EM 3.192982 1.309443 2.950009 3.435956

Az időben egymást követő csoportok sem térnek el jelentősen (ANOVA F = 0,567), kis mértékű ingadozás látható.

Osztályzatok csoportok szerint
Osztályzatok csoportok szerint

Az ANOVA elemzés kis F értéke egyben jelzi, hogy a véletlenszerűen kiadott feladatok nem befolyásolták az eredményt, nem volt közöttük jelentőseb könnyebb vagy nehezebb.

Az első évfolyamos diákok még láthatóan nem vették fel az egyetem ritmusát. Az első gyakorlatok könnyebb feladataiból sokan azt a következtetést vonták le, hogy a tantárgyat tanulás nélkül rutinból is teljesítik. Nem így lett. A feltételezésemet többen alátámasztották. A gyakorlatok során kiderült, hogy az évfolyam közel fele komoly matematikai hiányokkal küzd. Az évfolyamból 21 fő (11,47%) legalább 37,5% gyakorlatot nem tudott teljesíteni. A diákok közül 95 fő (51,91%) végezte el sikeresen az összes gyakorlatot. Nekik gratulálok a szép féléves munkához!