Dr. Baranyai László, fénykép

Dr. Baranyai László

 

Elektrotechnika felmérő 2018

szept 8, 15:26, |

 

A hagyományokat követve idén is felmérő röpdolgozatot írtak a diákok a félév kezdetekor. A dolgozat alapvető matematikai készségeket tesztel és a fél évvel korábbi tanulmányokra kérdez rá. A nyolc kérdésből álló dolgozat megválaszolása önkéntes, az eredményt csak összesítve, statisztikai értékeléssel közlöm. Az eredmények foldolgozásához R-project programcsomagot használtam.

A teszt

A teszt nyolc kérdését úgy állítottam össze, hogy középiskolai érettségi tudással megoldhatóak a számolások. A lexikális tudást igénylő kérdések anyagát pedig pár hónappal korábban tanulták kollégáknál. A teljesítmény évente ingadozó, az értékeléssel igyekszem segíteni a diákok sikeres felkészülését és visszajelzést adok az aktuális tudásukról. A 2018. év teszt kérdései:

  1. Rendezze növekvő sorrendbe a következő mennyiségeket: %, ppm, ppb, ‰
  2. Melyik függvény adja meg egy lejtő magassága és hosszúsága arányát?
  3. 135° hány radián?
  4. Egy kézikönyv vételára 6.000,- Ft + ÁFA (27%), melyből 27% kedvezményre jogosult. Mennyit fizet a pénztárnál?
  5. A kocsmában 3 és 4 lábú bárszékek vannak. Melyik székből mennyi van, ha 16 vendég összesen 55 széklábon ül?
  6. Ha kettő szünidős diák 5 perc alatt 40 hamburgert csomagol be, mennyi diák kell 100 hamburger 1 perc alatt történő becsomagolásához?
  7. Deriválja a következő egyenletet: y = 6×(9 – 3x) + 72
  8. Mi a gyakoriság SI mértékegysége?

A dolgozat megírására nem volt időkorlát, jellemzően 20 perc alatt végeztek vele. Az elvárt teljesítés legalább 50%, azaz 4 helyes válasz.

Értékelés

A röpdolgozatot összesen 95 fő írta meg. A helyes válaszok aránya a teljes évfolyamra 41,32% és szórása 16,52%. Az elvárt 50% teljesítést 19 fő (20%) haladta meg, további 25 fő (26,32%) éppen elérte. Tökéletes megoldás nem született, a legjobb eredmény 6 helyes válasz (75% teljesítés) lett. Ezt ketten (2,11%) adták. A legrosszabb megoldás nulla helyes válasszal 1 fő (1,05%) eredménye. A helyes válaszok eloszlását az alábbi ábra mutatja be:

Helyes válaszok eloszlása
Helyes válaszok eloszlása

A legjobb eredményt a 4. kérdés érte el, ezt az évfolyam 78,95% mértékben teljesítette. Ezt követte az 5. és 6. feladat, mindkettő 63,16% teljesítéssel. A legrosszabb eredményt az utolsó kérdés érte el, 1,05% teljesítéssel. Az utolsó kérdésre egy fő tudta a helyes választ. Sajnos ő a többi kérdésben kevésbé remekelt, összesen 3 helyes választ adott. A kérdésekre adott helyes válaszok arányát az alábbi táblázat mutatja be:

No. Helyes válaszok Teljesítés
1. 38 fő 40,00%
2. 35 fő 36,84%
3. 35 fő 36,84%
4. 75 fő 78,95%
5. 60 fő 63,16%
6. 60 fő 63,16%
7. 10 fő 10,53%
8. 1 fő 1,05%

A válaszokat tanulói csoportonként is értékeltem. Az öt csoport között látszik némi eltérés, de a statisztikai elemzés szerint (ANOVA) ez nem jelentős. Az F = 0,56 értéke azt jelzi, hogy a diákok eredményeinek szórása nagyobb, mint a csoportok lehetséges hatása. Tehát az eredményt számottevően nem befolyásolta a dolgozat megírásának időpontja. A csoportok összehasonlító ábrája a következő:

Helyes válaszok aránya csoportonként
Helyes válaszok aránya csoportonként

A fenti ábrán piros vonal jelzi az elvárt 50% határt. Látható, hogy kevesen érték el, a legtöbb csoport mediánja alatta maradt. Összességében a diákok közül 51 fő (53,68%) nem teljesítette a szükséges minimumot. Nekik sürgős felkészítő tanfolyamot ajánlanék, mert ezzel a tudással komoly nehézségeik lesznek a gyakorlatokon és később a vizsgán. Ugyanakkor gratulálok a 19 fő hallgatónak, akik a határérték felett teljesítettek, különösen a 2 fő legjobb eredményt elérőnek. Sajnálatos, hogy senki sem írt tökéletes dolgozatot és nagy a lemaradók aránya. Szerencsére a félév elején vagyunk és közel három hónap áll rendelkezésükre a hátrány behozatalára.