Dr. Baranyai László, fénykép

Dr. Baranyai László

 

Elektrotechnika dolgozat 2018

nov 28, 12:02, |

 

Idén immár második éve egyetlen dolgozatot írnak a hallgatóim elektrotechnika témakörben. Nem titkolt cél, hogy átszervezzem a félévi munkát és többlet pontokkal jutalmazva a folyamatos teljesítést megajánlott jegyet kapjanak a szorgalmasabb diákok. A dolgozat eredményeinek feldolgozását R-project programcsomaggal végeztem.

Elemzés

A dolgozatot összesen 90 fő írta meg. A kérdések két fő része elmélet és számítás volt. Az elmélet 15 pontot érő teszt, a számítások 35 pontot értek. Az 50 pont elérhető maximumból 21 pont (>40%) kellett az elégséges szinthez. A dolgozat eredményéhez hozzáadtam a félévi teljesítménnyel összegyűjtött pontokat. Négy szeminárium számítási feladataiból 4×2 = 8 többlet pontot gyűjthettek. További extra befektetett munkával és az eddigieken felüli teljesítménnyel szintén pontokat gyűjthettek. Ez utóbbi lehetőséggel összesen 2 fő élt a félév során. A bónusz pontok átlaga 5,76 pont, szórása 2,62 pont. A legtöbb bónusz pontot gyűjtő diák 18 pontot ért el. A 74 sikeres dolgozatból 5 db jeles(5), 19 db jó(4), 22 közepes(3) és 28 db elégséges(2) eredményt ért el. A dolgozat jegyeinek átlaga 2,66 és a szórás 1,16. A dolgozat pontjainak eloszlását az alábbi ábra mutatja be, ahol a piros vonal jelzi a 21 pont határértéket.

Dolgozatok pontszám eloszlása
Dolgozatok pontszám eloszlása

Az összesített pontszámok 7 és 58 között alakultak. A kvartilisek Q1 = 23 és Q3 = 37. Megvizsgáltam a kérdéssor variációk hatását az elért pontszámokra. A kérdéssor (A és B feladatlap) hatása nem kimutatható, az ANOVA teszt F = 0,002 értéke azt jelzi, hogy ez a faktor elhanyagolható. A tanulócsoportok hatása szintén elhanyagolható, az F = 0,593 még mindig alacsonyabb, mint amit dolgozat pontjainak véletlenszerű ingadozása okozott. A tanulócsoportok mediánja közel azonos lett és a csoportok jellemzően a 21 pont küszöb (piros vonal jelzi) felett teljesítettek. Az utolsó tanulócsoport nagyobb szórása valószínű a kisebb létszám miatt nem okozott kimutatható szignifikáns hatást.

Dolgozatok pontszáma tanulócsoportok szerint
Dolgozatok pontszáma tanulócsoportok szerint

A dolgozatok pontszámát elemeztem ülésrend szerint is. Az ülésrend koordinátái alapján nincsen egyértelmű mintázat, a legnagyobb hatást a sor érte el, ám az sem szignifikáns (F = 1,621). Korábbi dolgozatoknál lokális tudásközpontok voltak, de most inkább ennek a fordítottja látszik a kisebb pontszámú és érdemjegyű dolgozatok szigeteként. A következő grafikon a megszerzett jegyeket mutatja ülésrend szerint.

Dolgozatok jegye ülésrend szerint
Dolgozatok jegye ülésrend szerint

A fenti ábrán a körök mérete jelzi a megszerzett jegyet. Egy pozícióhoz két kör tartozhat a terem bal és jobb oldala szerint. Látható, hogy a jobb érdemjegyet szerzők inkább a padsorok szélén ültek.

A feladatok egyedi értékeléséből látható, hogy mire készültek elsősorban a diákok. Minden feladatnál volt maximális pontszámú megoldás. Az elméleti teszt átlagos teljesítése 42,8%, ami azt jelzi, hogy nem fordítottak elegendő időt a kérdések megválaszolására, inkább a számolásokra koncentráltak. Több olyan feladatlapot is leadtak, ahol hiányoztak válaszok az elméleti kérdésekhez (felelet-választás). Legjobban az akkumulátoros feladatot teljesítették (66,3%) és leggyengébben a generátoros számítást (22,3%). A Kolmogorov-Smirnov teszt megerősítette a feladatok teljesítésében látható eltéréseket (D > 0,67, p<0,001). Ezek alapján feltételezhető, hogy a nagy pontszámú nehéz feladatra készültek elsősorban.

Összegzés

A dolgozat jól sikerült, 74 sikeres dolgozattal az évfolyam nagy része (82,2%) jogosult megajánlott jegyre. A számolási példákat változatos sikerrel oldották meg, de mindegyik feladatban születtek tökéletes megoldások. Az elért eredményekhez gratulálok, a megajánlott jegyeket már beírtam az elektronikus nyilvántartásba. A sikertelen dolgozatot írók szerencsére kisebbségben vannak (17,8%). Ők kötelezően vizsgát tesznek, de a vizsgán is van beugró feladat. A számítási készség alapvető mérnöki követelmény, amit mindenkinek teljesíteni kell.