Dr. Baranyai László, fénykép

Dr. Baranyai László

 

Elektrotechnika felmérő 2019

szept 16, 10:25, |

 

Az idei szemesztert is felmérő villám dolgozattal kezdtük a másodéves diákokkal. A teszt célja, hogy a félév kezdetén visszajelzést adjon a felkészültségről, a várható nehézségekről. A kérdések alapvető matematikai számítási készségeket és az előző félévben tanultakat ellenőriztek. A kitöltés önkéntes és anonym, de mindenkinek lehetőséget biztosítottam rá. Az eredményeket csupán összesített statisztikával közlöm. Az adatokat R-project programmal értékeltem ki.

A teszt

A teszt nyolc kérdésből állt. Úgy állítottam össze a kérdéssort, hogy középiskolai érettségi szintű tudással vagy a pár hónappal korábban sikerrel teljesített vizsgák alapján teljesíthető legyen. Remélem, hogy a teszt kitöltése és az eredmények segítenek a sikeres felkészülésben. A 2019. évi kérdések a következők voltak:

  1. Rendezze növekvő sorrendbe a következő mennyiségeket: %, ppm, ppb, ‰
  2. Mekkora a kocka testátlója, ha térfogata 27 liter?
  3. 135° hány radián?
  4. Egy kézikönyv vételára 6.000,- Ft + ÁFA (27%), melyből 27% kedvezményre jogosult. Mennyit fizet a pénztárnál?
  5. A kocsmában 3 és 4 lábú bárszékek vannak. Melyik székből mennyi van, ha 16 vendég összesen 55 széklábon ül?
  6. Ha kettő szünidős diák 5 perc alatt 40 hamburgert csomagol be, mennyi diák kell 100 hamburger 1 perc alatt történő becsomagolásához?
  7. Deriválja a következő egyenletet: y = 6×(9 – 3x) + 72
  8. Nevezze meg a következő SI mértékegységeket: súly, anyagmennyiség, gyakoriság

A villám dolgozat megírására nem adtam időkorlátot, jellemzően 15-20 perc alatt mindenki végzett vele. Az elvárt teljesítés 50%, azaz legalább 4 helyes válasz.

Értékelés

A dolgozatot összesen 103 fő írta meg. A teljesítés átlagosan 41,26% sikerült, 18,76% szórással. Az évfolyam átlaga az elvárt határérték alatti lett. Összesen 46 fő (44,66%) érte el a kitűzött 50% teljesítést, akik közül 21 fő (20,39%) haladta meg a minimumot és adott legalább 5 helyes választ. Tökéletes megoldás nem született, de 2 fő sajnos 0% eredményt ért el. A helyes válaszok eloszlását az alábbi ábra mutatja be:

Elért pontszámok eloszlása
Elért pontszámok eloszlása

A legjobb eredményt a 4. kérdés érte el, ezt az évfolyam 81,55% mértékben teljesítette. Ezt követte az 5. és 6. kérdés, mindkettő 71% feletti teljesítéssel. Őket nagy ugrással követi a többi kérdés. Nagy meglepetésre rosszul végzett a 2. és 3. kérdés. A 2. esetében hibás válasznak értékeltem a számszerűen jó eredményt rossz mértékegységgel (a hosszúságot literben vagy köbméterben adták meg). A 3. kérdés gyenge eredménye meglepő a számológép használata mellett. Legrosszabb helyen a 8. kérdés végzett, csupán 1 fő tudta megnevezni mindhárom mértékegységet. Az alábbi táblázatban látható a kérdések teljesítése:

No. Helyes válaszok Teljesítés
1. 46 44,66%
2. 19 18,45%
3. 30 29,13%
4. 84 81,55%
5. 77 74,76%
6. 74 71,84%
7. 9 8,74%
8. 1 0,97%

Az eredmények tanuló csoportonként is igen eltérőek lettek. A teljesítés statisztikai elemzése alapján (ANOVA – variancia analízis) a csütörtöki és pénteki csoportok között nem volt különbség, de mindkét napon megfigyelhető a gyakorlati időpont hatása. Az F = 10,24 (p<0.01) érték jelzi, hogy az egymást követő csoportok között volt számottevő eltérés. Ennek két lehetséges okát látom, vagy a reggeli fáradtság, vagy a csoportok közötti információáramlás. Az alábbi ábrán látható a csoportok eredménye egymással összehasonlítva. Egy napon belül emelkedő teljesítés tapasztalható. A piros vonal az elvárt 50% határérték. Habár három csoport mediánja elérte, az átlagok sajnos alatta maradtak.

Helyes válaszok aránya csoportonként
Helyes válaszok aránya csoportonként

Összességében 46 fő (44,66%) haladta meg a kitűzött határértéket. Az évfolyam több, mint fele nem érte el a kívánatos szintet. Szerencsére a félév elején még van idő a hiányosságok pótlására és a tanultak felfrissítésére. Ahogy halad az idő, egyre több feladatunk lesz, új tananyagok jelennek meg, így a felkészülést nem érdemes sokáig halogatni. Ugyanakkor gratulálok a küszöbérték felett teljesítőknek, különösen a 3 fő 7 helyes választ és további 3 fő 6 helyes választ adónak. Sajnos ők most kevesen vannak, de évente nagy ingadozással sikerül a teszt. Reméljük legközelebb jobban sikerül és a jelenlegi eredmény nem látszik majd az év végi jegyeken.