Dr. Baranyai László, fénykép

Dr. Baranyai László

 

Gyakorlati beszámoló 2019

okt 22, 10:44, |

 

A gyakorlati beszámoló fontos része a diákok teljesítményének. A jegyüket 50% mértékben meghatározza és sikeres teljesítése kötelező. Idén második éve új ütemezésben tartjuk a gyakorlatokat, amely úgy tűnik ebben a formában közelebb áll a diákokhoz. A megkövetelt tudás és teljesítmény nem változott, de csoportosítottuk a laboratóriumi és számítási gyakorlatokat. Az adatok elemzéséhez az R-project programcsomagot választottam.

Értékelés

A beszámolóra összesen 89 fő jött el. Az átlag osztályzat 3,93 lett (fél jegyek is születtek), szórása 1,03. Kettő elégtelen (2,25%) és 24 jeles (26,97%) eredmény született. Összességében a beszámoló jól sikerült. Négy témakörben készítettünk elő kérdéseket: akkumulátor vizsgálata, elektromágnes vizsgálata, forgó gépek (motor és generátor) vizsgálata, transzformátor vizsgálata. Ezek közül a diákok húztak, tehát véletlenszerűen kapták meg a feladatot. A témakörök megoszlását az alábbi ábra mutatja meg.

Feladatok megoszlása témakörök szerint
Feladatok megoszlása témakörök szerint

Legtöbben a forgó gépekkel (motor és generátor) kapcsolatos kérdést húztak, legkevesebb alkalommal pedig az elektromágnes került elő. A témakörökből eltérő mennyiségű kérdés volt, berendezésenként közel azonos számban. Kivétel az elektromágnes, mert abból összesen 2 db kérdést készítettünk. A feladatok megoszlása nem tükrözte a kérdések mennyiségi arányát. A relatív gyakoriságot nézve vezet az elektromágnes és legutolsó a transzformátor. Az alábbi ábrán a piros vonal jelzi a kérdések számának megfelelő relatív gyakoriságot (100%).

Feladatok relatív gyakorisága témakörök szerint
Feladatok relatív gyakorisága témakörök szerint

A témakörök összehasonlítása nem mutatott számottevő különbséget a jegyben. Az ANOVA (variancia analízis) F = 2,09 értéke azt jelzi, hogy nem volt szignifikáns különbség. Hasonló elemzést végeztem a mérőcsoportok összehasonlításával, de ott sem találtam jelentős eltérést (F = 0,722 a napokra és F = 2,47 a napon belüli időpontokra). A témakörök eredményének átlagát, szórását és 95% konfidencia intervallumát az alábbi táblázat mutatja be.

Témakör Átlag Szórás CI95.min CI95.max
Akkumulátor 3,79 1.10 3.26 4.32
Elektromágnes 4.30 0.86 3.69 4.91
Forgó gépek 4.13 0.88 3.84 4.43
Transzformátor 3.56 1.17 3.06 4.07

Az egyedi kérdéseket nézve a legelső sorszámú feladatot csupán 1 alkalommal húzták ki. A kérdések előfordulása nem mutatott mintázatot. A leggyakoribb kérdések (2 db) 7 alkalommal szerepeltek, a legtöbb esetben (9 db) a kérdések 4 alkalommal szerepeltek. A kérdések előfordulásának szórása 1,62 alkalom.

A gyakorlati vizsga eredményeinek elemzése azt mutatta, hogy a vizsganap, a napon belüli időpont és csoportbeosztás, valamint a témakör nem befolyásolta kimutatható mértékben a végeredményt. Alapvetően jó osztályzatok születtek, mindössze 10 fő szerepelt közepesnél gyengébben. A kérdések kihúzását jobban elő kell készíteni a véletlenszerű feladatok érdekében. Egyedül a feladatok relatív gyakorisága mutatott némi eltérést az elváráshoz képest. A sikeres gyakorlati beszámolóhoz gratulálok, remélem sokan szereznek megajánlott jegyet a félév végén. Jelenleg 87 fő (97,75%) esélyes a megajánlott jegyre.